Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Mobility on the Move draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Mobility on the Move is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Mobility on the Move behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Mobility on the Move is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Mobility on the Move heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Mobility on the Move niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Mobility on the Move is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Mobility on the Move.

Privacystatement

Op de website van Mobility on the Move worden geen persoonsgegevens verzameld. Op de website van Mobility on the Move worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Indien u nog vragen heeft over de beveiliging van deze website of deze privacy policy kunt u contact opnemen met ons opnemen. Ook met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.